Algemene leveringscondities

prijzen geldig vanaf 1 maart 2015.

Prijzen

Alle in deze prijslijst genoemde prijzen zijn per stuk of per meter in Euro’s en exclusief BTW.

Leveringscondities

  • Franco levering binnen NL;
  • Voor orders met een waarde lager dan netto € 100,- wordt een toeslag berekend van € 10,-.

Leveringen geschieden op een door Breamark te bepalen wijze.

Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en / of diensten zijn de Algemene Voorwaarden van de B.M.W.T. van toepassing. Deze zijn achterin deze prijslijst weergegeven. Op uw verzoek kunnen wij u een hardcopy toesturen van deze voorwaarden.

Veiligheidsaspecten

Ons advies is eerst de bedienings- en/of montage voorschriften te raadplegen alvorens het betreffende gereedschap in gebruik te nemen.

Betalingscondities

Uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Annulering van een bestelling

Bij annulering van een bestelling wordt 10% van de orderwaarde in rekening gebracht met een minimum bedrag van € 25,00 per bestelling.

Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden, met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.

Contactgegevens

Breamark Engineering BV, telefoon 070 789 5000, mail: info@breamark.nl
Hijsservice Limburg, telefoon 046-449 4004, mail: limburg@hijsservice.nl
Hijsservice Rijnmond, telefoon 070 789 5000, mail: rijnmond@hijsservice.nl
Hijsservice Twente, telefoon 074-2674021, mail: twente@hijsservice.nl